منوی شعبه سانا رستوران طریقت

صبحانه

اشتها آورها

منو ی اصلی

خوراک ها

نوشیدنی

درخواست نمایندگی
سفارش آنلاین
تماس
اینستاگرام
پیمایش به بالا