شـعبـه آوا سـنـتر رســتــوران طــریــقــت افتتاح شد

logo tarighat
بک گراند متن

دربــاره رستوران طریقت

رستوران طریقت با مدیریت علیرضا طریقت

طریقت رستورانی با اصالت و قدیمی است که در آن بهداشت و نظافت به طور کامل رعایت میگردد.رستوران طریقت توسط کارکنان کارآزموده خوبش این اطمینان را به شما میدهد که همیشه بهترین چلوکباب ها و لذیذترین خورشت ها را با تازه ترین مواد اولیه برای شما مشتریان گرامی تهیه کند.صدق گفتار و امتحان ادعای مجموعه ی ما با یک مرتبه مراجعه معلوم خواهد شد و ضمنا این رستوران امکان ارسال کلیه غذاها را به اطراف رستوران دارد.باعث افتخار ماست که میزبان شما مشتریان محترم میباشیم.

بیشتر بدانید
بابابزرگ طریقت